Hora Matky Boží Králíky

Nad městem Králíky pod Králickým Sněžníkem se nachází mariánské poutní místo Hora Matky Boží. Monumentální poutní komplex s klášterem v nadmořské výšce 760 m zde koncem 17. století založil králický rodák Tobias Jan Becker, svatovítský kanovník a později královéhradecký biskup. Nejprve postavil kostel, jenž byl vysvěcen 21. srpna 1700. Nad hlavní oltář umístil T. J. Becker Milostný obraz Panny Marie Sněžné a podle něj nazval poutní místo Horou Matky Boží. Poté byl vybudován klášter, kam v roce 1710 přišel řád Servitů – Služebníků Panny Marie. Hora Matky Boží se stala vyhledávaným poutním místem. V 50. a 60. letech byl klášter pro veřejnost uzavřen a komunistická vláda zde internovala politické vězně, především z řad církve. V letech 1965–2013 se zde vystřídalo několik řeholních řádů, nyní je kostel a klášter bez stálé přítomnosti řeholníků.

Kromě prohlídky kostela a kláštera můžete navštívit rovněž Památník obětem internace (http://pamatnik.militaryclub.info).

Vzdálenost ze Štědrákovy Lhoty: 30 km. Informace o prohlídkách i turistické zajímavosti najdete na www.poutnidum.cz, další informace o Hoře Matky Boží na www.klasterkraliky.cz.

Fotogalerie